Ochikara Wrocław
tel: 536 495 182 | e-mail: wroclaw@ochikara.pl

Technik eksploatacji portów i terminali - kierunek bezpłatny!

Zawód: Technik eksploatacji portów i terminali 333106
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:

A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach
A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.
Języki obce - nauczamy na różnych poziomach zaawansowania
Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej

Warunki rekrutacji

Technik eksploatacji portów i terminali potrafi obsługiwać środki transportu w portach morskich i rzecznych, terminalach samochodowych, kolejowych i lotniczych. Dba o właściwy stan jakościowy i ilościowy ładunków przemieszczanych przez port lub terminal. Nadzoruje urządzenia przeładunkowe, sprawdza ich stan techniczny przed podjęciem pracy i ich zabezpieczenie po zakończeniu pracy. Organizuje prace związane z przeładunkiem i składowaniem towarów. Zabezpiecza ładunki przed ubytkami i uszkodzeniami. Nadzoruje ważenie ładunków i sortowanie i etykietowanie. Organizuje wykonywanie prac pomocniczych na rzecz jednostek transportu dalekiego: czyszczenie, uszczelnianie, przykrywanie i odkrywanie wagonów, otwieranie i zamykanie ładowni statków. Pobiera i zdaje sprzęt przeładunkowy oraz zleca jego naprawy i konserwacje. Organizuje przewozy wewnątrz portów i terminali.

Technik eksploatacji portów i terminali może być zatrudniony w:

  • przedsiębiorstwach spedycyjnych,
  • transportowych agencjach obsługi portów morskich,
  • portach morskich i rzecznych
  • terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych.
 
Lp
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
cykl kształcenia dwuletni
Liczba godzin w  cyklu nauczania
sem.1
sem.2
sem.3
sem.4
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1
Podróżni w portach i terminalach
40
20
 
 
60
2
Podstawy organizacji portów i terminali
40
20
 
 
60
3
Transport w portach i terminalach
 
10
15
25
50
4
Procesy magazynowe w portach i terminalach
 
10
15
25
50
5
Język angielski w eksploatacji portów i terminali
15
20
10
15
60
6
Język obcy w eksploatacji portów i terminali
20
20
10
10
60
Łączna liczba godzin
115
100
50
75
340
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1
Obsługa podróżnych w portach i terminalach
60
40
 
 
100
2
Obsługa magazynów
 
15
55
60
130
3
Eksploatacja środków transportu
 
20
50
40
110
Łączna liczba godzin
60
75
105
100
340

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

175
175
155
175
680 
*
Podstawy przedsiębiorczości
 
 
20 
 
 
Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin

 

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij