Ochikara » Strona główna
 • Kierunki kształcenia
 • Technik eksploatacji portów i terminali
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia
 • Technik usług pocztowych i finansowych
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Technik administracji
 • Opiekun w domu pomocy społecznej
 • Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Opiekun osoby starszej
 • Opiekunka dziecięca
 • Liceum dla dorosłych
Technik eksploatacji portów i terminali

Nauka w Szkole trwa 2 lata (cztery semestry). Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym. Absolwent uzyskuje tytuł technika eksploatacji portów i terminali oraz kwalifikacje:
obsługa podróżnych w portach i terminalach, organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach.

W ramach programu prowadzone są zajęcia m.in. z zakresu portów, terminali, lotnisk, logistyki i spedycji, towaroznawstwa, magazynowania, eksploatacji urządzeń transportu bliskiego, zajęcia praktyczne, a także zawodowy język obcy.

więcej...

Technik eksploatacji portów i terminali
Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Wszystkie szkoły sieci O'CHIKARA kształcą w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia oraz przygotowują do egzaminu na licencję detektywa. Pozwalają słuchaczom w trakcie kształcenia uzyskać kwalifikacje członka służb porządkowych i kierownika ds. zabezpieczenia imprezy masowej.

Autorski program sieci szkół O'CHIKARA obejmuje treści nauczania wynikające z analizy umiejętności zawodowych pracownika ochrony i detektywa. Materiał nauczania został ujęty w trzech głównych blokach programowych.

więcej...

Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Technik usług pocztowych i finansowych

Nauka trwa dwa semestry (jeden rok). Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym.
Absolwent uzyskuje tytuł technika usług pocztowych i finansowych oraz kwalifikacje:

świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego,
wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich

więcej...

Technik usług pocztowych i finansowych
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Nauka w Szkole trwa 3 semestry (1,5 roku). Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym. Absolwent uzyskuje tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kwalifikację – zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.

Celem kształcenia jest jak najlepsze przygotowanie Absolwentów do wykonywania zadań realizowanych w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy.

więcej...

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik administracji

Technik administracji to zawód z dużą przyszłością. Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej intensywnie wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę urzędniczą. Technik administracji może być zatrudniony w administracji rządowej i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego - w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych i gospodarczych, w przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.
 

  więcej...
Technik administracji
Opiekun w domu pomocy społecznej

Nauka trwa 2 lata (cztery semestry). Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym. Absolwent uzyskuje kwalifikację świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej.

Celem kształcenia jest jak najlepsze przygotowanie Absolwentów do podjęcia pracy w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej:

-  rozpoznawania i oceniania stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej;

- opracowywania indywidualnego planu procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej przebywającej w instytucji opiekuńczo-leczniczej,

więcej...

 

 

 

Opiekun w domu pomocy społecznej
Asystent osoby niepełnosprawnej


Nauka trwa 1 rok (dwa semestry). Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym. Absolwent uzyskuje kwalifikację udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej.

Celem kształcenia jest jak najlepsze przygotowanie Absolwentów do podjęcia pracy w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej,

więcej...

Asystent osoby niepełnosprawnej
Opiekun osoby starszej

Nauka trwa 2 lata (cztery semestry). Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym. Absolwent uzyskuje kwalifikację świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej.

Celem kształcenia jest jak najlepsze przygotowanie Absolwentów do podjęcia pracy w zawodzie opiekuna osoby starszej:

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy w zawodzie opiekun osoby starszej i jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w domach i ośrodkach pomocy społecznej, instytucjach opiekuńczych, a także mogą prowadzić własną działalności gospodarczą na rzecz osób starszych.

więcej...

Opiekun osoby starszej
Opiekunka dziecięca

Nauka trwa 2 lata (cztery semestry). Zajęcia prowadzone są wyłącznie w systemie stacjonarnym. Absolwent uzyskuje kwalifikację świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka.

Celem kształcenia jest jak najlepsze przygotowanie Absolwentów do podjęcia pracy w zawodzie opiekunki dziecięcej:

więcej...

Opiekunka dziecięca
Liceum dla dorosłych

 Charakterystyka: Liceum ogólnokształcące dla dorosłych o trzyletnim cyklu kształcenia, w którym zajęcia edukacyjne stanowią realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się egzaminem maturalnym.

więcej...

Strona główna

Szkoła Policealna we Wrocławiu należy do ogólnopolskiej sieci Szkół O'CHIKARA funkcjonujących na rynku edukacji od 1995 roku. Wszystkie nasze szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej.

 

 

Jeśli chcesz zdobyć lub uzupełnić swoje wykształcenie i uzyskać kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy, zapisz się do naszej Szkoły Policealnej we Wrocławiu. Wiedza zawsze jest w cenie! Do Szkoły Policealnej we Wrocławiu zapraszamy wszystkich absolwentów szkół średnich (nie jest konieczne posiadanie matury). We Wrocławiu, w Szkole Policealnej, oferujemy kształcenie w  atrakcyjnych kierunkach, dostosowanych do dynamicznie zmieniających się wymogów rynku pracy. Z nami możesz zdobyć kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu:

 • Technik eksploatacji portów i terminali,
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia,
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Technik administracji,

Nauka w naszej Szkole Policealnej we Wrocławiu trwa 3-4 semestrów. Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym. Nasi uczniowie zdobywają kwalifikacje niezbędne do wykonywania wybranej profesji. Celem kształcenia jest jak najlepsze przygotowanie do egzaminów zawodowych, a w perspektywie zapewnienie umiejętności niezbędnych do efektywnego wypełniania przyszłych obowiązków wymaganych na danym stanowisku. Absolwenci szkoły policealnej we Wrocławiu, po pomyślnym zdaniu egzaminów, otrzymują dyplom państwowy. Wszystkie kierunki kształcenia kończą się uzyskaniem tytułu technika. Słuchaczom zapewniamy ciekawe praktyki zawodowe w różnych przedsiębiorstwach we Wrocławiu.

Szkoły Policealne to gwarancja najwyższej jakości kształcenia w dogodnych warunkach i sprzyjającej atmosferze. Zatrudnieni w naszej Szkole Policealnej we Wrocławiu nauczyciele zapewnią najwyższą jakość realizacji programów nauczania, w zgodzie z założeniami reform MEN.

Szkoła Policealna O'CHIKARA to znakomite rozwiązanie dla Ciebie! Zapisy do Szkoły Policealnej trwają cały rok. Prowadzimy nabór letni oraz zimowy. Oferujemy bezpłatną naukę i  wysoki poziom kształcenia. Zapoznaj się z naszą ofertą. W Szkole Policealnej we Wrocławiu zdobędziesz zawód, o którym marzysz!

O'CHIKARA Wrocław – szkoła policealna dla Ciebie!


Lokalizacja budynku:

ul. Stawowa 24, 50-018 Wrocław
Budynek Studium Medycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie
tel./fax. 71 781 87 33;  509 28 27 29
wroclaw@ochikara.pl
Godziny otwarcia sekretariatu: od poniedziałku do piątku 9.00 - 15.00
w weekendy zgodnie z planem zjazdów: 9.00-14.00 

 


 

Zapisz się do jednej z naszych szkół

 

Copyright © Ochikara - 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij